Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Bygg og anlegg

Denne fagretningen gir deg mange
muligheter til spesialisering, blant
annet innen tunnelbygging og
gruvedrift. Etter endt utdannelse
får du tittelen "Fagskoleingeniør"