Fagskolene i Nordland og Trøndelag

DATATEKNIKK

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

LANDBRUKSFAG

MARITIME FAG

REISELIVSFAG


LUKK

Bygg og anlegg

Denne fagretningen gir deg mange
muligheter til spesialisering, blant
annet innen tunnelbygging og
gruvedrift. Etter endt utdannelse
får du tittelen "Fagskoleingeniør"