Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Energiledelse

Bygg og anlegg

Det er et økende fokus på energibruk og produksjon i hele Verden og i Norge, og det blir stilt store krav til energieffektivisering og energiomlegging på alle områder.

Fagskoleingeniører i energiledelse har grunnleggende forståelse for bygningsteknologi, industriprosesser, energieffektivisering, energiøkonomi og rådgivingsprosesser.

Arbeidsmarkedet

En energirådgiver fra fagskolen kan gå inn som energileder i bedrifter, ansatt i rådgivingsfirma, i offentlig forvaltning og andre steder hvor det er behov for ansatte med kunnskaper om energiteknologi og energiøkonomi.

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder, f.eks byggfag eller elektrofag
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Søknadsfrist: 15. april

120Disse skolene tilbyr
energiledelse: