Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Kart og oppmåling

Bygg og anlegg

De fleste med utdanning innenfor kart- og oppmålingsfaget, eller geomatikk som det også kalles jobber med landmåling. Ved hjelp av ulike instrumenter måler landmåleren inn punkter i terrenget og overfører dem til et kart, eller setter ut punkter fra planer til terrenget. Det kan for eksempel være innmåling av tomter og hus eller utstikking av veger og flyplasser.

Anleggsbransjen bruker datastyrt maskinstyring. Landmålerens oppgave er å overføre data til styringsenheten i anleggsmaskinene.
Andre aktuelle arbeidsområder er å kombinere kartdata med digitale registre. Da får vi det som kalles Geografisk Informasjons System (GIS).

Arbeidsmarkedet
Studenter som fullfører et toårig studium innenfor kart- og oppmålingsfaget blir fagskoleingeniører. Jobbmarkedet er både i private bedrifter og i offentlige virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen. I tillegg har oljebransjen behov for landmålere på sine installasjoner offshore. Noen starter egne firma som tilbyr tjenester innen kart- og oppmåling.


Opptakskrav
For opptak til fagskoleutdanningen innen kart- og oppmålingsfag godtas alle fagbrev og svennebrev. Det kan også søkes på bakgrunn av vitnemål fra treårig videregående skole, både med yrkeskompetanse og studiekompetanse. I tillegg kan det søkes med minst 5 år relevant praksis uten fagbrev.

Søknadsfrist: 15. april

120Disse skolene tilbyr
kart og oppmåling: