Fagskolene i Nordland og Trøndelag

DATATEKNIKK

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

LANDBRUKSFAG

MARITIME FAG

REISELIVSFAG


LUKK

Klima, energi og miljø

Bygg og anlegg

For å bidra til å redusere klimautfordringene, ser man en utvikling med stadig skjerpede krav til energieffektive tekniske installasjoner i bygg. Dette stiller krav til at ledende personell har den kompetansen som skal til for å oppfylle de energi –, miljø – og klimakrav som til enhver tid kreves. Fordypningen omfatter emner som samordnet byggeprosess, byggesaken, energi og miljø i bygg, elektro og automatisering, VVS – prosjektering og systemforståelse. Utdanningen kvalifiserer til å jobbe med faglig og administrativ ledelse i bedrifter innenfor salg, markedsføring, fagopplæring, prosjektering og energirådgiving.

Skolene må gi utdypende tekst

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder, f.eks byggfag eller elektrofag
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Søknadsfrist: 15. april

120Disse skolene tilbyr
klima, energi og miljø: