Fagskolene i Nordland og Trøndelag

DATATEKNIKK

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

LANDBRUKSFAG

MARITIME FAG

REISELIVSFAG


LUKK

Datateknikk

Fagretningen datateknikk blir stadig mer kompleks og avansert og stiller teknikere overfor store utfordringer. Etter endt utdannelse
får du tittelen "Fagskoleingeniør"