Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Elektro

Fagområdet omfatter arbeid i elektrobedrifter som energiselskaper, installasjonsvirksomheter og elektronikkproduksjon, i tillegg bedrifter der elektro inngår som del i industrielle prosesser. Utdanningene tilfredsstiller de krav myndighetene til enhver tid stiller, og vil gi muligheter for arbeid både offshore og på land.