Fagskolene i Nordland og Trøndelag

DATATEKNIKK

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

LANDBRUKSFAG

MARITIME FAG

REISELIVSFAG


LUKK

Elektro

Fagområdet omfatter arbeid i elektrobedrifter som energiselskaper, installasjonsvirksomheter og elektronikkproduksjon, i tillegg bedrifter der elektro inngår som del i industrielle prosesser. Utdanningene tilfredsstiller de krav myndighetene til enhver tid stiller, og vil gi muligheter for arbeid både offshore og på land.