Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Automatisering

Elektro

Automatisering har et sterkt tverrfaglig preg og stiller krav til innsikt i mange fagområder. Dette krever en bred helhetstenking som omfatter teoretiske kunnskaper, kreativitet og praktiske ferdigheter. 

Fordypningen omfatter emner som elektroniske systemer, energitekniske styringssystemer, reguleringstekniske systemer og elektroniske kommunikasjonssystemer. Utdanningen kvalifiserer til å være ansvarlig for å lede planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg, både offshore og på land.

Fagskoleingeniøren innen automatisering må ha kunnskaper om komponenter, oppbygging og virkemåte. Han må kunne foreta vurderinger og valg etter normer og forskrifter, og ha en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper.

Arbeidsmarkedet
En fagskoleingeniør i Automatisering har kompetanse for å arbeide i bedrifter som produserer, kjøper, selger, installerer eller har service på produkt i fagområdet automatisering. Fagskoleingeniøren har kompetanse slik at de ulike prosessene i bedriften er økonomisk optimal og gir gode vilkår for mennesker og miljø. Utdanninga kvalifiserer til stillinger i privat og offentlig sektor, i produksjonsplanlegging, produktutvikling, produksjon og vedlikehold, kvalitetssikring og innkjøp av varer og tjenester.

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder.
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Søknadsfrist: 15. april

120Disse skolene tilbyr
automatisering: