Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Elektronikk

Elektro

Arbeidet med elektronikkprodukter krever nøyaktighet og systematikk. For å arbeide innen elektronikkfeltet kreves en logisk tenkemåte kombinert med teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

Etter endt teknisk fagskoleutdanning med fordypning innen elektronikk kan du lede arbeidet med produksjon, installasjon, innkjøp, vedlikehold og reparasjoner av elektronisk utstyr.

Fagskoleingeniøren må ha kunnskaper om elektroniske komponenter, oppbygging og virkemåte. Han må kunne foreta vurderinger og valg etter normer og forskrifter, og ha en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper.

Arbeidsmarkedet

Jobbmarkedet er både innen bedrifter som produserer, installerer og selger elektronikkprodukter. I tillegg har en del større offentlige og private bedrifter behov for kvalifisert personell til å drifte og vedlikeholde elektroniske utrustninger.

Hvis du har relevant fagbrev og praksis innen telekommunikasjon, og du i studiet gjennomfører EKOM-modulen kan du søke Nkom (Norsk kommunikasjons myndighet) om autorisasjon som EKOM-installatør

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder, f.eks dataelektronikerfaget, produsjonselektronikerfaget kommunikasjonsmontørfaget o.l.
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Søknadsfrist: 15. april

120Disse skolene tilbyr
elektronikk: