Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Kreftomsorg og lindrende pleie

Helse- og sosialfag

Utdanningen er en videreutdanning for fagarbeidere innen helse- og omsorgssektoren. Utdanningen legger vekt på arbeidsformer som fordrer aktiv deltakelse fra studenten.

Utdanningen har som mål å utdanne yrkesutøvere til:
- Høy yrkesetisk forståelse
- Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med andre
- Bred faglig kompetanse
Utdanningen har 10 ukers praksis med veiledning som skal gi rom for faglig utvikling og refleksjon.

Målgruppe: Ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjeneste med fagbrev eller tilsvarende.

Arbeidsmarkedet

Det er økt forekomst av kreftsykdom. Pasienter sendes tidligere ut fra sykehus og kommunene får større ansvar i kreftbehandlingen.

Opptakskrav

  1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole (helse og oppvekst)
  2. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  3. det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Søknadsfrist: 15. april

60Disse skolene tilbyr
kreftomsorg og lindrende pleie: