Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Miljøarbeid innen rus

Helse- og sosialfag

Det er behov for å styrke kompetansen hos yrkesutøvere på ulike områder og nivå innen rusfeltet. Kommunene har et basisansvar for tjenestetilbudet for mennesker med rusmiddelproblemer.

Arbeid med mennesker med rusmiddelproblemer forutsetter samhandling og koordinering mellom ulike faggrupper og mellom forvaltningsnivåene. Studiet gir kompetanse som er viktig for å nå målene om forebygging, behandling og rehabilitering innen russektoren.

Arbeidsmarkedet
Miljøarbeidere er en felles betegnelse på flere yrkesgrupper som har et sett sammenfallende arbeidsoppgaver/funksjoner innen ulike tjenesteområder. Dette kan for eksempel være i den kommunale helse- og sosialtjenesten, i ulike institusjoner og i skoler og barnehager. Det er en tverrfaglig sammensatt faggruppe bestående av hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere, men også ufaglærte med realkompetanse i varierende omfang.

Opptakskrav

  • Fagbrev/svennebrev som hjelpepleier, omsorgsarbeider, barne – og omsorgsarbeider eller aktivitør.
  • Ett års relevant yrkespraksis
  • Realkompetansevurdering

Søknadsfrist: 15. april

60Disse skolene tilbyr
miljøarbeid innen rus: