Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Helse- og sosialfag

Utdanningen er en videreutdanning for fagarbeidere innen helse- og omsorgssektoren. Utdanningen legger vekt på arbeidsformer som fordrer aktiv deltakelse fra studenten.

Utdanningen gir et faglig løft for helsearbeidere med utdanning fra videregående skole: Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører. Helsefagskolen er en ettårig heltidsutdanning som tilbys som deltidsstudium.

Utdanningen har som mål å utdanne yrkesutøvere til:

- Gi en spisskompetanse i arbeidet med mennesker med psykiske plager og lidelser.
- God kommunikasjons- og relasjonskompetanse.
- Styrke kompetansen i psykologi og sosiologi.
- Gi innblikk i lovverket og arbeidsmetoder i psykisk helsearbeid.
- Gi kompetanse om tema , arbeidsmåter og behandling.
Utdanningen har praksis i 10 uker med veiledning som skal gi rom for faglig utvikling og refleksjon.

Målgruppe: Ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjeneste med fagbrev eller tilsvarende.

Arbeidsmarkedet:

Det er økt forekomst av psykiske lidelser i samfunnet. Det krever flere medarbeidere med relevant utdanning.

Opptakskrav

  1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole (helse og oppvekst)
  2. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  3. det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Søknadsfrist: 15. april

60Disse skolene tilbyr
psykisk helsearbeid og rusarbeid: