Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Tverrfaglig miljøarbeid

Helse- og sosialfag

Utdanningen skal bidra til at studentene får en tverrfaglig breddekompetanse innen miljøarbeid og en fagspesifikk fordypning innen et av følgende arbeidsområder:

barn og ungdom, eldre, mennesker med funksjonshemning, flyktninger/asylsøkere, mennesker med psykiske problem og mennesker med rusmiddelproblem. Tverrfaglighet, helhetstenkning og brukerperspektivet er spesielt vektlagte prinsipper i studiet.

Faglig innhold:

  • Emne 1: Etablere grunnleggende kunnskap om helse- og sosialfaglig arbeid
  • Emne 2: Etablere et faglig fundament for målrettet miljøarbeid
  • Emne 3: Kunne analysere, planlegge og foreslå tiltak ut fra et miljøarbeiderperspektiv
  • Emne 4: Å lære seg anvendbare redskap for faglig praksis. Det legges vekt på læring av strategier og studentenes egen evne til utvikling og anvendelse av funksjonelle tiltak som styrker målgruppens sosiale og praktiske tilpasning og sosiale integrering
  • Emne 5: Faglig fordypning
  • Praksis på 10 uker

Søknadsfrist: 15. april

60Disse skolene tilbyr
tverrfaglig miljøarbeid: