Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Veiledning

Helse- og sosialfag

Videreutdanningen i veiledning har som mål å dyktiggjøre yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren for å gi veiledning til brukere, pårørende elever/lærlinger og medarbeidere.

Emner i utdanningen er pedagogikk og veiledning, gruppeprosesser og samarbeid, kommunikasjon og veiledningsferdigheter, praktisk veiledning av bruker, pårørende, elev/lærling og medarbeidere
I utdanningen er det 10 uker veiledet praksis med til sammen 300t. Praksis er på egen arbeidsplass.

Utdanningen er også relevant for andre personer innen etatsintern opplæring eller tillitsvalgte

Opptakskrav

  1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  2. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  3. det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Søknadsfrist: 15. april

60Disse skolene tilbyr
veiledning: