Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Kjemi og prosess

Matindustrien og prosessindustrien produserer en rekke produkter ut fra svært forskjellige råstoffer. Det eksisterer likevel klare fellestrekk mellom ulike produksjonsbedrifter og mellom beslektede fagområder. En økende automatisering krever stadig mer kompetanse og etterutdanning på et høyt nivå.