Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

MatTeknikk

Kjemi og prosess

MatTeknikkstudiet gir økt kunnskap om industriell produksjon av mat, fra kunnskap om forskjellige råvarer via ulike produksjonsprosesser til ferdig produkt.

 I dag skjer mye av produksjonen i industribedrifter som spesialiserer seg på ulike bearbeidingsmetoder og produkter.  En økende automatisering krever omstilling og igjen stadig mer kompetanse og etterutdanning på høyt nivå. Studenter som fullfører og består en teknisk fagskoleutdanning får tittelen fagskoleingeniør.

Arbeidsmarkedet
En fagskoleingeniør i MatTeknikk kvalifiserer til mange forskjellige arbeidsoppgaver tilknyttet matindustrien, som produksjonsplanlegging, produktutvikling, kontinuerlig forbedring av forskjellige prosesser, arbeid i mikrobiologiske og kjemiske laboratorier og arbeid med HMS og kvalitetssystemer. I tillegg gir studiet kompetanse i produktutvikling og arbeid med etablering og nyskaping.

Opptakskrav

 • Ett av følgende krav må være oppfylt:
 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen ett av følgende fagområder:
  • Industriell matproduksjon
  • Kokk
  • Baker/konditor
  • Pølsemaker
  • Kjøttskjærer
  • Butikkslakter
 • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende VG1 og VG2.
 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Søknadsfrist: 15. april

120Disse skolene tilbyr
matteknikk: