Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Prosessteknikk

Kjemi og prosess

Prosessteknikk er for deg som vil bli fagskoleingeniør i prosessfaget for å kunne arbeide i et bredt utvalg av bedrifter og arbeidsplasser, fra Olje- og gassindustrien, smelteverk, papirindustrien, kjemiske bedrifter, kommunale vann- og avløpsetater m.m.

Det blir både en faglig fordypning og en utdanning som gir grunnlag for å arbeide som mellomleder, med kunnskaper om økonomi, ledelse, markedsføring og allmenne fag.
De som har fullført 2-årig teknisk fagskole kan søke om opptak på flere retninger i universitet og høgskole.

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder, f.eks Kjemiprosessfaget e.l.
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Søknadsfrist: 15. april

120Disse skolene tilbyr
prosessteknikk: