Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Prosessteknikk m/VA-fag

Kjemi og prosess

Det blir stilt stadig strengere krav til drikkevannsforsyning og avløpsbehandling gjennom ulike forskrifter og direktiv. Vannverk har også opplevd problemer med drikkevannskvalitet. 

Denne utdanningen  tar utgangspunkt i prosessteknikk, som har fokus på pumper, rør, ventiler, måleteknikk, prosessteknisk utstyr, energi, styring og regulering og ser videre på drift, teknologi og vedlikehold for anlegg med behandling av drikkevann og avløp. 

Arbeidsmarkedet

Fagskoleingeniører i prosessteknikk med fordypning innen vann og avløp, vil være attraktive til mange stillinger i kommunal sektor.

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder, f.eks Produksjonsteknikk, Kjemisk prosessindustri, Laborant, Mekaniker (flere), Rørlegger, Industrirørlegger og Industriell matproduksjon  o.l.
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Søknadsfrist: 15. april

120Disse skolene tilbyr
prosessteknikk m/va-fag: