Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Kornproduksjon og driftsledelse

Landbruksfag

Etter studiet skal man kunne etablere og drive et landbruksforetak med hovedvekt på kornproduksjon. Man skal blant annet kunne utarbeide og  verksette planer for utvikling av landbruksforetak, både ut fra bedriftsøkonomiske og agronomiske vurderinger. 

Man kan være rådgiver innen naturbruk, agronomi og miljøplanlegging i kornproduksjon på bedriftsnivå, og vil kunne produsere trygg mat av høy kvalitet og sikre bærekraftig matproduksjon.

Utdanningen går over to år.

 

Opptakskrav

  1. Fullført treårig videregående opplæring innenfor naturbruksprogrammet. (Enten 3 år i skole eller 2 år i skole og 2 år i lære med bestått fagbrev). Unntatt her er fiske og fangst, akvakultur og reindrift.
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Søknadsfrist: 15. april

60Disse skolene tilbyr
kornproduksjon og driftsledelse: