Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Mjølkeproduksjon og driftsledelse

Landbruksfag

Man skal etter studiet kunne etablere og drive et landbruksforetak med hovedvekt på melkeproduksjon med storfe. Man vil også kunne utarbeide og iverksette planer for utvikling av landbruksforetak, basert på bedriftsøkonomiske og agronomiske vurderinger og innenfor vedtatte samfunnsmessige målsettinger og dyrevelferd.

Man kan også jobbe som rådgiver innenfor agronomi, dyrehushold og miljøplanlegging i melkeproduksjon på bedriftsnivå. Målet er å sikre bærekraftig matproduksjon og å kunne produsere trygg mat av høy kvalitet.

Utdanningen går ove to år.

 

Opptakskrav

  1. Fullført treårig videregående opplæring innenfor naturbruksprogrammet basert på VG2 «Landbruk og gartnernæring», eller tilsvarende tidligere utdanning. Enten 3 år i skole eller 2 år i skole og 2 år i lære med bestått fagbrev.
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Søknadsfrist: 15. april

60Disse skolene tilbyr
mjølkeproduksjon og driftsledelse: