Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Verdiskapning i lokalmat

Landbruksfag

De seinere årene har det vært økt satsning på produksjon og salg av lokalmat over hele landet. Den som skal drive slik virksomhet, har behov for kunnskap på mange ulike felt.

Fagskolestudiet «Verdiskapning i Lokalmat» tilbyr opplæring i bedriftsøkonomi, markedsføring og matkunnskap.

Verdiskapning i lokalmat vil gi teoretisk og praktisk kompetanse som vil gjøre kandidaten kvalifisert til å arbeide med verdiskapning i form av utvikling og produksjon av produkter som markedet etterspør. Utdanningen gir økt kompetanse innen økonomistyring i egen bedrift og markedsetablering for en lokalmatprodusent. Krav til sikker og trygg produksjon blir stadig viktigere, derfor er dette et viktig emne i utdanningen. Historiekunnskap og tradisjoner knyttet opp mot produktet, er viktig for mange lokalmatprodusenter. Dette er også et tema i studiet.

Verdiskapning i lokalmat er en yrkesrettet høyere utdanning.

 

Arbeidsmarkedet

Dette studiet er først og fremst beregnet for den som driver, eller planlegger å starte, egen virksomhet innenfor lokalmat. Det vil også passe for ansatte i bedriftene.

 

Opptakskrav

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning:

  • Agronom, Akvakultur, Fiske og fangst, Landbruk, Naturbruk, Reindriftsfag
  • Kokkfag, Institusjonskokkfag, Servitørfag
  • Bakerfag, Butikkslakter, Industriell matproduksjon, Kjøttskjærerfag, Konditorfag, Pølsemakerfag, Slakterfag, Sjømathandlerfag, Sjømatproduksjon

2. Realkompetanse

Minst 3 års relevant yrkespraksis (fra lokalmatbedrift, matindustrien eller landbruk, fiskeri eller oppdrettsnæring), og realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende Vg1 og Vg2.

Søknadsfrist: 15. april

30Disse skolene tilbyr
verdiskapning i lokalmat: