Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Maskinoffiser

Maritime fag

Skipsoffiserutdanningen i fagskolen driver opplæring slik at kvaliteten sikres i henhold til nasjonale og internasjonale krav, STCW konvensjonen (The International Convention of Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).

Målet med utdanningen er å utdanne skipsoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk for et krevende yrke på sjøen.

Opplæringen gis på to nivå, operativt nivå (1. år) og ledelsesnivå (2. år). Det er krav om bestått operativt nivå for å kunne melde seg opp til sluttvurdering på ledelsesnivå.

Arbeidsmarkedet

De fleste maskinoffiserer arbeider på skip eller borerigger, i tillegg har rederiene ulike stillinger knyttet til administrasjon på land.

Fordypningen maskinoffiser på operativt nivå (1. år)

Utdanningen tilfredsstiller STCW A-III/1(og B-III/1), og vil sammen med nødvendig fartstid og eventuell verkstedsopplæring, gi grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4.

Fordypningen maskinoffiser på ledelsesnivå (2. år)

Utdanningen tilfredsstiller både STCW A-III/1 (og B-III/1) og STCW A-III/2(og B-III/2), og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.

Opptakskrav

Ett av følgende krav må være oppfylt:

  • Hovedkravet er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev som motormann.
  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende VG1 og VG2, i tillegg fylle 22 år innen søkeråret.

 Det bemerkes at det foreligger helsekrav for offiserer og mannskap som skal tjenestegjøre på skip. Helsekravene er spesifisert i «Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger» FOR 2014-10-19 nr. 1309.

Det refereres forøvrig til Sjøfartsdirektoratets hjemmesider for ytterligere informasjon om sertifikat- og fartstidskrav.

Søknadsfrist: 15. april

120Disse skolene tilbyr
maskinoffiser: