Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Reiseliv

Reiselivsfag

«Fagene og teorien er veldig relevant til hvordan reiselivet er i dag, og hvilken retning næringen utvikler seg i. Studiet består av varierte undervisningsmetoder, som gjø at ingen dag er lik og man gleder seg til å dra på skolen.»

Ronja, student 2017/18

Målet med studiet er å gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som reiselivs- og opplevelsesnæringene etterspør. Godt kvalifiserte medarbeidere med lokal tilhørighet og kunnskap er viktig for verdiskaping i lokalsamfunnene, for destinasjonsutvikling og for god kvalitet i produkt- opplevelsesleveransene.

Målgrupper

Målgrupper for studiet er personer som ønsker å jobbe innen reiselivs- opplevelsesnæringene eller beslektede næringer, personer som allerede jobber i næringene og som ønsker økt kompetanse, og personer som ønsker å starte opp egen virksomhet innen reiseliv. Heltidsstudenter fullfører studiet på ett år. Deltidsstudenter tar studiet over 2 år

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innenfor Resepsjon, Reiseliv, Naturbruk, Restaurant og matfag

  2. Generell studiekompetanse

  3. Søkere som ikke tilfredstiller det formelle opptakskravet kan tas opp på bakgrunn av realkompetanse. Søker som ønsker å bli realkompetansevurdert må ha en alder som minst er normalalderen for fullført videregående opplæring dvs. 19 år.

  4. Søkere som ikke er ferdig med læretid og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve kan tildeles plass på vilkår dersom bestått prøve

Søknadsfrist: 15. april

60Disse skolene tilbyr
reiseliv: