Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Teknikk og industriell produksjon

Fagretningen Teknologi og Industriell Produksjon blir stadig mer omfattende og kompleks, ettersom industri – og energiprosesser utvikles i takt med forskning og nyvinning for øvrig. Tverrfagligheten er omfattende, og det stilles derfor store krav til teknologisk kompetanse. Dette medfører også at det kreves kjennskap til og forståelse for ulike bransjestandarder, og god innsikt i internasjonale standarder og sertifiseringsprosedyrer.