Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Bilteknikk

Teknikk og industriell produksjon

Samferdselssektoren er i sterk utvikling, og distriktspolitiske hensyn gjør at kjøretøyene har blitt flere og større. Dette, i sammenheng med økte krav til teknisk standard på kjøretøyene, er med på å øke behovet for kvalitativt og kvantitativt vedlikehold av kjøretøyparken.

Denne utviklingen setter høye krav til kompetanse, og har økt etterspørselen etter kvalifiserte medarbeidere som også har kunnskap innen økonomi, ledelse og markedsføring.

Arbeidsmarkedet

Utdanningen har som siktemål å møte bransjens behov for dyktige ledere og medarbeidere. Bilteknikker med fagbrev tilfredsstiller kompetansekravene til både teknisk og administrativ leder i en bilbedrift. Mange benytter også utdanningen som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.

Opptakskrav

  • Fagutdanning med fagbrev som reparatør av lette eller tunge kjøretøy
  • minst 5 år relevant praksis uten fagbrev.

Søknadsfrist: 15. april

120Disse skolene tilbyr
bilteknikk: