Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Kulde- og varmepumpeteknikk

Teknikk og industriell produksjon

Kulde – og varmepumpeteknikk gir utfordringer i en interessant bransje som er av livsviktig betydning for store deler av samfunnslivet.

Alle typer matindustri, dagligvareforretninger, ulike typer transportbedrifter og mange andre, er avhengig av kjøling og frysing for å ha akseptabel kvalitet og holdbarhet på ulike produkter. I tillegg øker stadig behovet for kunnskaper innen varmepumpeteknikk, og prosjektering og montering av denne typen anlegg. Studenter som fullfører og består en teknisk fagskoleutdanning får tittelen fagskoleingeniør.

Arbeidsmarkedet
En fagskoleingeniør innen Kulde – og varmepumpeteknikk kvalifiserer til mange forskjellige arbeidsoppgaver i bedrifter innen kuldebransjen, som eksempel prosjektleder, servicetekniker, montasjeleder, kjølemaskinist på land og på båt og innen salg. I tillegg tilfredsstiller den teoretiske utdanningen kravene som stilles for å ta Mesterbrev i kuldemontørfaget, dette kvalifiserer til å starte egen bedrift, eller arbeide som mellomledere i ulike bedrifter.

Opptakskrav

Ett av følgende krav må være oppfylt:

 • Hovedkravet er relevant fagbrev. Kulde – og varmepumpefaget er et svært sammensatt fag, derfor vil ulike fagbrev være relevant. Eksempler på relevante fagbrev:
  • Kuldemontør
  • Automatiker
  • Elektro
  • Rørlegger/industrirørlegger
  • Bilmekaniker
  • Sveiser
  • Motorman
   Andre fagbrev innen elektro – mekanisk – TIP kan også være relevant. Ta derfor kontakt med skolen for å få vurdert ditt fagbrev i forbindelse med inntak.
 • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende VG1 og VG2
 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve

Søknadsfrist: 15. april

120Disse skolene tilbyr
kulde- og varmepumpeteknikk: