Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Mekatronikk

Teknikk og industriell produksjon

Fordypning i mekatronikk er en flerfaglig ­utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin- og IT-fag. Produktutvikling og produksjonsteknikk er viktige temaer i studiet.

Utdanningen er utviklet for å møte industriens økende behov for personell som kan løse ­komplekse arbeids­oppgaver. Mekatronikk­utdanningen skal binde sammen kompetanse innen de ulike fagdisipliner samt gi en flerfaglig forståelse, og finne de beste løsningene ved for ­eksempel automatisering av ­produksjons­prosesser eller ved ­deltagelse i produktutviklingsprosesser. Studiet rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene.


Du får mange jobbmuligheter etter endt studium - blant annet som selger,
innkjøper, planlegger eller konstruktør innen industri.

 

 

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder, f.eks elektrikerfaget, finmekanikerfaget eller kjemiprosessfaget.
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Søknadsfrist: 15. april

120Disse skolene tilbyr
mekatronikk: