Fagskolene i Nordland og Trøndelag

DATATEKNIKK

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

LANDBRUKSFAG

MARITIME FAG

REISELIVSFAG


LUKK

Sveiseteknikk

Teknikk og industriell produksjon

Fagskoleingeniører fra sveiseteknikk kan arbeide som blant annet ansvarlig sveisekoordinator, konstruktør, sveiseinspektør, teknisk tegner eller arbeidsleder innen drift, produksjon m.m.

De fleste som utdanner seg ved fagskolen med fordypning innenfor sveisefaget, ønsker seg jobb som sveisekoordinator. Ansvarlig sveisekoordinator har ansvar for å etablere, implementere og vedlikeholde KS-systemet, slik at kvalitetskravene i henhold til NS-EN ISO 3834 med tilleggskrav i gjeldende utførelsesstandard blir fulgt.
Sveisekoordinatoren er derfor en viktig fagperson i sveiseverkstedet.
Utdanningen gir grunnlag for å ta eksamen for internasjonal sveisetekniker (IWT). Ved å gå videre og ta en bachelorgrad, gir det mulighet til å bygge på til internasjonal sveiseingeniør (IWE).

Arbeidsmarkedet

Europeiske direktiv og forordninger setter klare krav om tilstrekkelig sveiseteknisk kompetanse i sveiseverkstedene.
Krav om CE-merking har gjort at kravene har blitt myndighetskrav også i Norge.
Internasjonal sveisetekniker (IWT) vil dekke de fleste av verkstedenes behov knyttet til f.eks. i NS-EN 1090, NORSOK-standarder, NS-EN 13670, NS-EN ISO 17660 o.l.
Sveiseverkstedene må benytte seg av dyre løsninger, som innleie av sveisekoordinatorer for å dekke sine akutte behov.
Det er stort behov for kvalifiserte sveisekoordinatorer i Norge.

Vilkår for opptak

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder, f.eks. sveisefaget og platearbeiderfaget
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

IWT-utdanningen har et eget opptak, som utføres av Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF), der minimumskravet er fagskole med fordypning i sveiseteknikk eller maskinteknikk med relevant erfaring knyttet til sveisefaget.

Søknadsfrist: 15. april

120Disse skolene tilbyr
sveiseteknikk: