Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Sveiseteknikk (IWT)

Teknikk og industriell produksjon

Teknikere fra sveiseteknikk kan arbeide som ansvarlig sveise-koordinator, konstruktør, sveiseinspektør, teknisk tegner, planlegger, arbeidsleder innen drift, produksjon, personalutvikling og opplæring m.m.

Opprinnelig tekst som var lagt inn:

Fagskoleingeniører fra sveiseteknikk kan arbeide som ansvarlig sveisekoordinator, konstruktør, sveiseinspektør, teknisk tegner, planlegger, arbeidsleder innen drift, produksjon, personalutvikling og opplæring m.m.

Denne teksten er for spisset mot en skoles tilbud. Teksten må være mer generell slik at den omtaler faget uavhengig av om det tilbys på en eller flere skoler.

 

IWT-eksamen ved Chr. Thams fagskole
Utdanninga gir grunnlag for å ta eksamen for Internasjonal sveisetekniker (IWT), og mulighet for å studere videre til internasjonal sveiseingeniør (IWE). Dette blir planlagt nærmere i samarbeid med studentene. Chr. Thams fagskole samarbeider med Meldal og Orkdal vgs og lokalt næringsliv for å hente fagpersoner, utstyr og spennende arbeidsoppgaver til studiet.

Vilkår for opptak

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder, f.eks byggfag eller elektrofag
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Søknadsfrist: 15. april

120Disse skolene tilbyr
sveiseteknikk (iwt):