Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Verkstedledelse

Teknikk og industriell produksjon

Kontinuerlig utvikling av mer avansert teknologi innenfor mange av fagområdene i bilbransjen stiller større krav til bilbedriftene og deres ledere.

I bilbransjebedriftene skjer ofte rekruttering til funksjon som verksmester – ettermarkedsansvarlig internt fra medarbeidere på verkstedet. Studiet gir mulighet for en framtidsrettet etter – og videreutdanning av medarbeidere som allerede har eller er tiltenkt en lederfunksjon, og kan kombineres med at kandidaten er i jobb.

Arbeidsmarkedet
Utdanningen gir etter – og videreutdanning for bilmekanikere med fagbrev, og danner en god plattform for stillinger innen verksmester og ettermarkedsledelse. I tillegg er det også et klart mål for utdanningen å heve den gjennomsnittlige tjenestetiden for bilmekanikere med lang erfaring og solid kompetanse i bedriften.

Opptakskrav

  • Fagutdanning med fagbrev som reparatør av lette eller tunge kjøretøy
  • Minimum 2 års relevant praksis etter fagbrev
  • Realkompetansevurdering i spesielle tilfeller

Søknadsfrist: 1. april

30Disse skolene tilbyr
verkstedledelse: