Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Fagskolene i Nordland

De fem fylkeskommunale fagskolene i Nordland gir tilbud innenfor et bredt spekter av fagskoleutdanninger. Studietilbudene er tilrettelagt for fagarbeidere og andre som ønsker seg en yrkesrettet utdanning. Under "Fagområder" finner du nærmere informasjon om alle studietilbudene, opptakskrav, hvilken kompetanse studiene gir og organisering av dem. Under "Skolene" finner du kontaktinformasjon og informasjon om den enkelte skolens studietilbud.

Oversikt over fagskoler og fagskoleutdanninger i Nordland

  Bodin maritime
fagskole
Lofoten
reiselivsfagskole
Hadsel
fagskole
Lofoten maritime
fagskole
Nordland fagskole
i helse- og sosialfag
Dekksoffiser X     X  
Elkraft     X    
Helse, aldring og aktiv omsorg         X
Kreftomsorg og lindrende pleie         X
Maskinoffiser X        
Psykisk helsearbeid og
rusarbeid
        X
Reiseliv   X      
Tverrfaglig miljøarbeid         X