Fagskolene i Nordland og Trøndelag

DATATEKNIKK

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

LANDBRUKSFAG

MARITIME FAG

REISELIVSFAG


LUKK

Fagskolene i Trøndelag

De sju fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag gir tilbud innenfor et bredt spekter av fagskoleutdanninger. Studietilbudene er tilrettelagt for fagarbeidere og andre som ønsker seg en yrkesrettet utdanning. Under "Fagområder" finner du nærmere informasjon om alle studietilbudene, opptakskrav, hvilken kompetanse studiene gir og organisering av dem. Under "Skolene" finner du kontaktinformasjon og informasjon om dens studietilbud.

Oversikt over fagskoler og fagskoleutdanninger i Trøndelag

  Chr. Thams fagskole Gauldal fagskole Levanger fagskole Steinkjer fagskole Stjørdal fagskole Trondheim fagskole Ytre Namdal fagskole
Anleggsteknikk X       X    
Automatisering X         X  
Bergteknikk         X    
Bygg X       X    
Dekksoffiser           X X
Drift og sikkerhet              
Elektronikk X            
Elkraft X     X   X  
Energiledelse X            
Helse, aldring og aktiv omsorg   X        
Kart og oppmåling   X          
Kornproduksjon og driftsledelse X            
Kreftomsorg og
lindrende pleie
    X        
Maskinoffiser           X  X
Maskinteknikk         X    
Maskinteknisk drift X       X    
Matteknikk     X     X  
Miljøarbeid              
Mjølkeproduksjon
og driftsledelse
X            
Prosessteknikk X   X        
Prosessteknikk m/VA-fag X            
Psykisk helsearbeid
og rusarbeid
X   X        
Rehabilitering X   X        
Sveiseteknikk X            
Veiledning     X        
Verkstedledelse           X