Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Fagskolene i Trøndelag

De sju fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag gir tilbud innenfor et bredt spekter av fagskoleutdanninger. Studietilbudene er tilrettelagt for fagarbeidere og andre som ønsker seg en yrkesrettet utdanning. Under "Fagområder" finner du nærmere informasjon om alle studietilbudene, opptakskrav, hvilken kompetanse studiene gir og organisering av dem. Under "Skolene" finner du kontaktinformasjon og informasjon om dens studietilbud.

Oversikt over fagskoler og fagskoleutdanninger i Trøndelag

  Chr. Thams fagskole Gauldal fagskole Levanger fagskole Steinkjer fagskole Stjørdal fagskole Trondheim fagskole Ytre Namdal fagskole
Anleggsteknikk X       X    
Automatisering X         X  
Bergteknikk         X    
Bygg X       X    
Dekksoffiser           X X
Elektronikk X            
Elkraft X     X   X  
Helse, aldring og aktiv omsorg   X        
Kart og oppmåling   X          
Kornproduksjon og driftsledelse X            
Kreftomsorg og
lindrende pleie
    X        
Kulde- og varmepumpeteknikk           X  
Maskinoffiser           X  X
Maskinteknikk         X    
Maskinteknisk drift X       X    
Matteknikk     X     X  
Mekatronikk         X    
Mjølkeproduksjon
og driftsledelse
X            
Prosessteknikk X   X        
Prosessteknikk m/VA-fag X            
Psykisk helsearbeid
og rusarbeid
X   X        
Rehabilitering X   X        
Sveiseteknikk X            
Veiledning     X