Fagskolene i Nordland og Trøndelag

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

KJEMI OG PROSESS

MARITIME FAG

REISELIVSFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON


LUKK

Gauldal fagskole

Tlf: 74 17 44 00
E-post: postmottak.gauldal@stfk.no

Gauldal fagskole, postboks 115, 7291 Støren

Skolens nettside

Fagtilbud:

› Kart og oppmåling