Fagskolene i Nordland og Trøndelag

DATATEKNIKK

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

LANDBRUKSFAG

MARITIME FAG

REISELIVSFAG


LUKK

Nordland fagskole i helse- og sosialfag

Tlf: 75 65 67 00
E-post: post.narvik@vgs.nfk.no

Postadresse:
Nordland fylkeskommune

Nordland fagskole i helse- og sosialfag

Postmottak


8048 Bodø

Besøksadresse:
Øvreveien 24=26

8516 Narvik

Fagskolen tilbyr utdanninger ved 8 studiesteder i Nordland. Se fagskolens nettsider for nærmere informasjon.

Skolens nettside

Fagtilbud:

› Tverrfaglig miljøarbeid

› Psykisk helsearbeid og rusarbeid

› Kreftomsorg og lindrende pleie

› Helse, aldring og aktiv omsorg