Fagskolene i Nordland og Trøndelag

DATATEKNIKK

ELEKTRO

HELSE- OG SOSIALFAG

LANDBRUKSFAG

MARITIME FAG

REISELIVSFAG


LUKK

Steinkjer fagskole

Tlf: 74 17 61 00 (sentralbord), 906 96 103 (direkte)
E-post: postmottak.steinkjerfagskole@trondelagfylke.no

Postboks 2112
7708 Steinkjer

Skolens nettside

Fagtilbud:

› Elkraft